Ubezpieczenie rolne

Codziennie każde gospodarstwo rolne narażone jest na wiele szkód spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami, zniszczeniem plonów, chorobami zwierząt, pożarami, uderzeniem pioruna czy wichurami. W takich kryzysowych sytuacjach warto mieć ubezpieczenie gospodarstwa. Obowiązkiem ubezpieczenia rolnego objęci są wszyscy właściciele nieruchomości, będące usytuowane na gruntach o powierzchni powyżej 1 ha. Ubezpieczenie to dotyczy zarówno posiadaczy jak i współposiadaczy gospodarstwa.

Przedmiot ubezpieczenia rolnego:

  • OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
  • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami, (treść ustawy nie obejmuje wszystkich elementów budynku),
  • wszystkie pozostałe budynki (np. budynki gospodarcze, garaże).

Ubezpieczenie OC rolnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego obejmuje wypłatę odszkodowania w sytuacji, kiedy rolnik lub osoba z jego rodziny wyrządzi szkodę innej osobie podczas wykonywania pracy na terenie gospodarstwa. Ponadto ubezpieczenie OC pokrywa koszty szkód wyrządzonych przez zatrudnionego w gospodarstwie pracownika.

Ubezpieczenie ruchomości domowych

Jeżeli chcemy objąć ochroną domowe ruchomości należy je dodatkowo ubezpieczyć na warunkach dobrowolnego ubezpieczenia budynków. Ubezpieczenie to nie jest ujęte w obowiązkowym ubezpieczeniu budynków.

Przy zawieraniu umowy zapewniamy minimum formalności oraz przystępną cenę.

5/5 - (21)

Oferta Ubezpieczeń

Kalkulator OC / AC / NNW / Assistance

Wyceń

pracujemy codziennie w godzinach 8-21

Darmowa wycena ubezpieczenia

Wyceń

pracujemy codziennie w godzinach 8-21

Zadzwoń już dziś!

+48 570 110 970

pracujemy codziennie w godzinach 8-21