Ubezpieczenie w NFZ, gdy nie pracujesz na etacie – poradnik

Zastanawiałeś się czy możesz być ubezpieczony w NFZ, gdy nie masz umowy o pracę? Nie musisz się obawiać, istnieje taka możliwość. Możesz założyć działalność gospodarczą, zatrudnić się na umowę zlecenie lub dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ. Jak to zorganizować i jaki jest koszt takiego świadczenia? Wyjaśnię wszystko krok po kroku. Kubek z kawą w dłoń i zapraszam do lektury ☺

Konstytucja RP artykuł 68 ustęp 2 – „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. Konstytucja Konstytucją a rzeczywistość jak zwykle jest inna. NFZ szacuje, że bez prawa do publicznej opieki medycznej pozostaje ponad 1 milion Polaków. Przede wszystkim są to osoby zatrudnione na umowę o dzieło, pracujący na czarno oraz osoby pracujące krótkookresowo za granicą.

Czy możemy skorzystać z pomocy lekarza będąc nieubezpieczonym?

Kilkaset tysięcy nieubezpieczonych Polaków korzysta w ciągu roku ze świadczeń NFZ, świadczeń, za które teoretycznie powinni zapłacić z własnej kieszeni. Tutaj z pomocą dla takich osób przyszła nowelizacja przepisów o ochronie zdrowia. Od 1 stycznia 2017 gwarantuje ona bezpłatny dostęp do usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej wszystkim, także nieubezpieczonym. W praktyce oznacza to spore zamieszanie poznawcze dlatego że osoby nieubezpieczone mogą otrzymywać świadczenia na podstawie deklaracji, że ubezpieczenie posiadają, a NFZ nie będzie karał ich za poświadczenie nieprawdy i nie będzie egzekwował opłat za wykonane świadczenia. Pamiętajmy, że zmiana ta dotyczy wyłącznie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli całodobowej opieki w przychodniach wraz z możliwością wykonywania badań diagnostycznych nie dotyczy ona pobytu w szpitalach i korzystanie z lekarzy specjalistów.

Kogo jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem w NFZ?

Do korzystania z usług publicznej służby zdrowia są uprawnione wyłącznie osoby opłacające składkę na NFZ lub takie, które zostały objęte polisą z innego powodu (np. uczą się, pobierają zasiłek lub korzystają z ubezpieczenia jednego z członków rodziny). Z bezpłatnej i publicznej służby zdrowia mają prawo korzystać m.in.:

  • osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • rolnicy i ich rodziny, emeryci i renciści,
  • uczniowie, studenci,
  • osoby pobierające świadczenia socjalne (urlop macierzyński, wychowawczy), przedemerytalne, osoby bezrobotne objęte ubezpieczeniem (co miesiąc muszą zgłaszać się do biura pracy),
  • funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i innych służb oraz osoby duchowne.

Składka zdrowotna

W okresie, gdy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, składkę zdrowotną odprowadza za nas pracodawca. Ale co, jeśli jest inaczej? Istnieje kilka sposobów które opisuję poniżej.

Prywatna opieka medyczna

Wydaje się, że nie potrzebujemy ubezpieczenia w NFZ, gdyż wystarczy nam prywatna opieka / polisa medyczna. Taka forma ubezpieczenia ma wiele plusów: szybki dostęp do lekarzy i specjalistów, sporo badań laboratoryjnych i diagnostycznych uwarunkowanych od wybranego pakietu. Plusem jest również cena, za 50 zł miesięcznie można mieć dostęp do prywatnej opieki medycznej z lekarzem internistą i kilkoma specjalistami. Prywatną opiekę medyczną możemy wykupić dołączając się do swojego partnera/ki którzy mają taką opcję w miejscu pracy jak i wykupić ją u dobrego agenta ubezpieczeniowego.

Jak to w życiu bywa z plusami występują minusy. Prywatna opieka medyczna nie zapewni nam dostępu do państwowego szpitala, a sytuacji, które mogą taki pobyt spowodować jest nie mało: wypadek komunikacyjny, zawał, transport lotniczy po unieruchomieniu w górach, operacje, pogłębiona diagnostyka w związku z pogorszeniem stanu zdrowia. Nie posiadając ubezpieczenia NFZ za takie świadczenia szpitalne będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Niestety koszty takiego pobytu w szpitalu mogą iść nawet w setki tysięcy złotych.

Czy można ubezpieczyć się w NFZ prywatnie?

Tak, możesz ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie, pamiętaj, że możesz też skorzystać z ubezpieczenia NFZ swojego partnera/ki, rodziców lub dziadków pod warunkiem, że mieszkacie we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jak kształtuje się dobrowolne ubezpieczenie w NFZ? Miesięczna składka wynosi 9% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Informację o wysokości średniego wynagrodzenia podaje co kwartał GUS. Oznacza to, że wysokość składki zmienia się co kwartał.

„Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 21 stycznia 2021r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5 656,51 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: styczeń, luty, marzec 2021r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 509,09 zł.”

Ważne: opóźnienie we wpłacie składki powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z NFZ i wygaśnięcie prawa do świadczeń.

Podsumowanie

Masz już jasność w temacie ubezpieczenia w NFZ? Jeśli nurtują Cię pytania, na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi w powyższym wpisie napisz do nas lub zadzwoń chętnie pomożemy w każdej kwestii związanej z tematyką ubezpieczeniową.

4.8/5 - (5)