Ubezpieczenie samochodu w leasingu

W Polsce ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego kierowcy. W momencie spowodowania wypadku lub kolizji z nieaktualnym OC wszystkie koszty będziesz musiał/a pokryć z własnej kieszeni. Gdzie możesz ubezpieczyć samochód w leasingu? Kto o tym decyduje? Przeczytaj artykuł, by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu samochodu w leasingu, a więc tradycyjnie kubki z kawą w dłoń i zaczynamy ☕

Kalkulator OC / AC / NNW / Assistance

oblicz OC/AC

pracujemy codziennie w godzinach 8-21

Czym jest leasing?

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą. Łączy w sobie cechy wynajmu i kredytu.

Leasingobiorca to Ty. Podpisując umowę leasingową masz pełne prawo do korzystania z udostępnionego pojazdu w okresie ustalonym z leasingodawcą. W tym czasie uiszczasz raty najmu najczęściej w miesięcznych odstępach. Leasingodawca to formalny właściciel pojazdu, który udostępnia go Tobie w czasie trwania umowy.

Kto decyduje o ubezpieczeniu pojazdu?

Pomimo że korzystasz z samochodu, nie jesteś jego pełnoprawnym właścicielem. O ubezpieczeniu decyduje leasingodawca.

Firmy oferujące leasing współpracują z wybranymi przez siebie towarzystwami ubezpieczeniowymi. Nierzadko oferują ubezpieczenie droższe niż można znaleźć wolnym rynku. Dlatego najlepiej samemu poszukać swojego ubezpieczyciela i przedstawić leasingodawcy „swoją” polisę. Musisz sprawdzić zapisy umowy leasingowej czy istnieje opcja ubezpieczenia leasingowanego pojazdu we własnym zakresie a także które towarzystwa ubezpieczeniowe respektuje leasingodawca. Ostateczna decyzja o ubezpieczeniu pojazdu należy do leasingodawcy, który jest jego właścicielem.

Jakie polisy obowiązują?

Firmy leasingowe oprócz obowiązkowego OC wymagają także rozbudowanego ubezpieczenia AC, o nieredukcyjną sumę ubezpieczenia (niezależnie od wypłaty odszkodowania w ciągu trwania polisy zawsze suma ubezpieczenia będzie na początkowym poziomie) i niejednokrotnie o stałą sumę ubezpieczenia (wartość pojazdu przez cały rok będzie taka sama jak w momencie zakupu ubezpieczenia), oczywiście naprawa leasingowanego pojazdu musi odbywać się w autoryzowanych serwisach danej marki tzw. ASO. Dodatkowo należy zawsze wykupić ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) oraz pakiet Assistance (holowanie po wypadku, awarii, samochód zastępczy na czas naprawy).

Dla leasingodawcy liczy się ochrona, jaką otrzyma w ramach ubezpieczenia. Mając wykupioną pełną ochronę leasingodawca zabezpiecza się przed niespodziewanymi kosztami związanymi z naprawą bądź utratą pojazdu, który przekazał leasingobiorcy.

Te i inne polisy możesz znaleźć w naszej agencji ubezpieczeniowej www.jjdab.pl

Do kogo trafi odszkodowanie po wypadku?

W związku z wypożyczeniem samochodu nie jesteś jego właścicielem. Zatem pełne odszkodowanie trafi do twojego leasingodawcy.

Sprawa wygląda inaczej, jeśli dojdzie do szkody całkowitej z AC. Ubezpieczyciel najpierw wyceni szkody, jeżeli wyniosą więcej niż pozostała wartość samochodu do spłacenia, trafi do Ciebie nadwyżka gotówki z ubezpieczenia, która zostanie po uregulowaniu płatności do leasingodawcy. Niestety nie jest to takie proste jak by się wydawało i każdy przypadek jest inny dlatego pamiętaj, żeby zawsze wykupić ubezpieczenie tzw. GAP, o którym trochę więcej poniżej.

Ubezpieczenie GAP

Możliwe jest wykupienie ubezpieczenia GAP. Leasingodawcy pozostawiają w tej kwestii wybór leasingobiorcy. GAP to ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu. Zwiększa to koszt korzystania z pojazdu, ale chroni cię przed skutkami finansowymi: szkody całkowitej oraz kradzieży pojazdu. Istnieją dwa rodzaje ubezpieczenia GAP: fakturowy i AC. Przy leasingu pojazdu możemy i powinniśmy wykupić GAP fakturowy. Co to oznacza? Załóżmy hipotetycznie, że skradziono leasingowany pojazd. Koszt auta na fakturze to 100 000 zł. Ubezpieczenie AC masz na kwotę 80 000 zł. W przypadku kradzieży pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci 80 000 zł a 20 000 zł zapłaci ubezpieczyciel, u którego wykupiłeś GAP. Jak widzisz na podanym przykładzie wykupienie GAP pozwala na zakup nowego samochodu – mamy do dyspozycji kwotę wydaną w dniu zakupu auta.

Zniżki a ubezpieczenie

Ponieważ ubezpieczającym w trakcie leasingu jest leasingobiorca to wszystkie zniżki, które posiadasz jako bezwypadkowy kierowca będą uwzględnione przy wyliczeniu polisy ubezpieczeniowej. Działa to też w drugą stroną, czyli jeśli jesteś „szkodowym” kierowcą/firmą to towarzystwa ubezpieczeniowe zastosują odpowiednie zwyżki.

Zapraszamy do naszej multiagencji, porównamy i znajdziemy najlepsze zabezpieczenie Twojego pojazdu wśród największych i najlepszych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Oferujemy również ubezpieczenie GAP z najlepszymi stawkami. Do usłyszenia: www.jjdab.pl, tel. 570 110 970

5/5 - (3)