OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym – ubezpieczenie, o którym niewiele osób słyszało, często lekceważone, ale mimo wszystko coraz więcej osób zaczyna o nie pytać. Pytanie która grupa ma rację – po przeczytaniu tego artykułu wyrobicie sobie zdanie. Kubki z kawą w dłoń i zaczynamy ☺

Każdy z nas słyszał o ubezpieczeniu OC samochodu. Posiadacz samochodu doskonale wie o co chodzi. Tutaj sprawa jest prosta i uregulowana ustawą: masz samochód? musisz mieć aktualną polisę OC.

A co z OC w życiu prywatnym? Skoro na samochód co rok wykupujemy polisę OC komunikacyjną, która ochroni nasz portfel i nie spowoduje trzęsienia ziemi w naszych finansach, gdy przytrafi nam się wypadek, to czy jest potrzeba wykupienia innego OC w dodatku nieobowiązkowego?

W tym wpisie opiszę, jak działa tego typu ubezpieczenie z przykładami, kiedy brak polisy OC w życiu prywatnym może doprowadzić do ruiny naszych finansów.

Co zawiera OC w życiu prywatnym?

Skrót OC oznacza wprost – Odpowiedzialność Cywilna, czyli w sytuacji, gdy wyrządzimy szkodę innej osobie to jesteśmy zobowiązani przywrócić uszkodzone mienie do stanu sprzed szkody. Mówi o tym art. 363 § 1 kodeksu cywilnego. Najczęściej chodzi o wypłacenie odszkodowania, które pozwala poszkodowanemu na naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym albo niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Celem naprawienia szkody jest wyrównanie uszczerbku poniesionego przez poszkodowanego.

OC komunikacyjne działa tak, że jeśli podczas jazdy samochodem spowodujemy wypadek, w którym uszkodzimy inny pojazd, a pasażerowie doznają uszczerbku na zdrowiu, to z naszej polisy zostanie wypłacone odszkodowanie za naprawę samochodu poszkodowanego oraz zadośćuczynienie za szkody na zdrowiu.

Wróćmy do OC w życiu prywatnym, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gwarantujące rekompensatę szkód wyrządzonych osobom trzecim zarówno w domu, jak i poza nim do sumy gwarancyjnej określonej w polisie.

Ale o jakie szkody dokładnie chodzi? W praktyce odszkodowanie w ramach OC w życiu prywatnym najczęściej uzyskuje się przy nieumyślnym zalaniu sąsiada, np. w następstwie pęknięcia wężyka przyłączeniowego od pralki. Z innych zdarzeń, które mogą wystąpić a w których ten rodzaj ubezpieczenia zapewni nam ochronę należy wymienić następujące sytuacje:

  • zarysowanie samochodu sąsiada przez nasze dziecko,
  • przyczynienie się do kontuzji innego zawodnika podczas rekreacyjnej gry w piłkę,
  • pogryzienie innej osoby przez naszego psa,
  • upadek i uszkodzenie ciała przechodnia w sytuacji, gdy nie posypiemy piaskiem przynależącego do naszego domu chodnika,
  • pokrycie kosztu zbitej szyby na klatce schodowej przez nasze dziecko,
  • przypadkowe zniszczenie wyposażenia miejsca noclegowego podczas naszych wycieczek,
  • potrącenie przechodnia podczas przejażdżki rowerowej czy coraz częściej używanej elektrycznej hulajnogi.

Tak właśnie działa ubezpieczenie OC. Polisa pokrywa szkodę wyrządzoną z winy ubezpieczonego.

Zakres terytorialny

Polisa działa na terenie kraju, ale niewielkim kosztem można rozszerzyć zakres na terytorium Unii Europejskiej lub całego świata. Warto o tym pomyśleć, bo różnice w składce są niewielkie, a wybierając się na wakacyjny wyjazd, nie będziemy musieli dodatkowo wykupywać OC.

Dodatkowe klauzule i rozszerzenia

Poza rozszerzeniem zakresu terytorialnego towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają wykupienie dodatkowych klauzul. Mogą one zwiększyć odpowiedzialność za nasze czyny o ryzyka wyłączone w podstawowym zakresie.

Warto zastanowić się czy dodatkowy zakres nie pokrywa się ze zdarzeniami, które mogą nam się przydarzyć.

Najbardziej popularne dwie klauzule wykupywane z polisą OC w życiu prywatnym:

OC najemcy – ochrania nas w sytuacji, gdy wynajmujemy od kogoś mieszkanie. Polisa pokryje szkody wyrządzone przez nas właścicielowi nieruchomości, którą wynajmujemy.

OC wynajmującego – klauzula działająca odwrotnie do poprzedniej. Wykupują ją właściciele nieruchomości. Zabezpiecza ich na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim przez najemców korzystających z mieszkania ubezpieczonego.

Likwidacja szkody z OC

Co w sytuacji, gdy przydarzy nam się wypadek kwalifikujący do odszkodowania z OC w życiu prywatnym?

Działamy dokładnie tak jak w przypadku szkody komunikacyjnej. Udostępniamy poszkodowanemu numer naszej polisy oraz dane towarzystwa, w którym wykupiliśmy polisę. Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe zajmie się procesem likwidacji szkody.

Osobna polisa czy w pakiecie?

Możemy zakupić ubezpieczenie OC na osobnej polisie jak również jako dodatek do polisy ubezpieczenia mieszkania, ubezpieczenia turystycznego czy też NNW.

Połączenie kilku produktów w jedną polisę przełoży się na korzystniejszą składkę.

Cena OC w życiu prywatnym

Wysokość samej składki zależy od kilku czynników. Niemniej jednak OC w życiu prywatnym należy do tanich ubezpieczeń.

Najważniejszy wpływ, który bezpośrednio przekłada się na to, ile zapłacimy za polisę, to wysokość sumy gwarancyjnej. Im wyższa tym lepiej, ponieważ wypłaty odszkodowań rosną. Gdy suma gwarancyjna będzie zbyt niska może dojść do sytuacji, kiedy ubezpieczony będzie musiał pokryć z własnej kieszeni brakującą kwotę zasądzonego odszkodowania. Polecam polisy z sumą gwarancyjną na poziomie 100 000 zł. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego roczny koszt takiej polisy powinien oscylować w okolicach 100 – 130 zł kiedy polisę OC kupujemy jako samodzielny produkt lub około 50 – 80 zł jeśli kupujemy polisę OC przy okazji ubezpieczenia mieszkania.

Podsumowanie

Ubezpieczenie takie jak OC w życiu prywatnym jest relatywnie mało znane, tłumaczy to fakt, gdyż zdarzenia objęte ochroną takich polis nie przydarzają się często. Jednak, jeśli dojdzie do takiego zdarzenia to koszty likwidacji szkody są z reguły bardzo wysokie i wówczas zdecydowanie warto posiadać zabezpieczenie w postaci takiej polisy. Tym bardziej pamiętając, że roczny koszt takiej polisy to cena dobrej whisky – na zdrowie ☺

Wykupienie polisy OC w życiu prywatnym z pewnością zapewni nam komfort psychiczny, gdy będziemy sprawcą kwalifikowanej szkody.

Warto przed zakupem przemyśleć zakres terytorialny oraz jakie dodatkowe klauzule będą dla nas odpowiednie, lub skonsultować wybór z agentem, który podpowie jak dobrze skonstruować takie ubezpieczenie.

Tutaj znajdziesz i poznasz ofertę ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. +48 570 110 970

5/5 - (4)