Karta EKUZ

Dziś kilka słów na temat słynnej karty EKUZ, a więc kubki z kawą w dłoń i zaczynamy ☺

Jest w sieci dostępny gotowy katalog argumentów, który działa na wyobraźnię równie skutecznie, jak historie o spektakularnych wypadkach turystów w zagranicznych kurortach lub relacje z akcji poszukiwania turysty, który zabłądził po słowackiej stronie Tatr. Ten katalog to spis kosztów, jakie w poszczególnych krajach UE/EFTA są po stronie posiadaczy karty EKUZ.

Znajdziecie go pod tym linkiem: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do

Każde państwo członkowskie UE/EFTA ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, zatem udając się do jednego z państw członkowskich mamy prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w tym kraju, na takich samych zasadach, jak osoby podlegające tamtejszemu ustawodawstwu. Co z tego wynika? W większości państw członkowskich UE/EFTA pacjent zobowiązany jest do ponoszenia częściowych kosztów udzielanych mu świadczeń zdrowotnych. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia takich dodatkowych opłat także przez polskiego świadczeniobiorcę, a koszty współpłacenia pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

W praktyce oznacza to, że EKUZ wcale nie jest bezpłatnym ubezpieczeniem wszystkich kosztów leczenia, tylko – w uproszczeniu – gwarancją udzielenia niezbędnych świadczeń medycznych na terenie kraju, w którym obywatel RP się znajduje na zasadach, jakie w tym kraju obowiązują.

Aby spędzając czas na wymarzonym i zasłużonym urlopie mieć spokojną głowę i korzystać w pełni z jego uroku zapraszam i zachęcam do zakupu polis typu TRAVEL w naszej Multiagencji. U nas cały proces zakupu przeprowadzamy podczas jednej rozmowy telefonicznej bez zbędnej straty czasu a koszt takiej polisy jest niejednokrotnie niższy niż opłata jaką trzeba uiścić korzystając z karty EKUZ.

Przy okazji życzę wszystkim końca pandemii i wyjazdu na słoneczne wspaniałe wakacje!

5/5 - (2)